Minden az új Art.-ról

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Ilyen előnyökkel járhat a megbízható adózói státusz

2017.12.05. | Dr. Kisfaludy-Molnár Péter |

Milyen kedvezmények illetik meg a megbízható adózókat és hogyan tudják érvényesíteni azokat? Mit jelentenek a szankciók kiszabása terén alkalmazható enyhébb szabályok? A korábban ismert rendelkezéseket az új Art. is átvette - összefoglalónkból kiderül, melyek ezek.

Az új Art. a megbízható adózókat illető kedvezmények körében emeli ki, hogy az adóhatóság által végzett ellenőrzés időtartama továbbra sem haladhatja meg esetükben a 180 napot, feltéve, hogy az érintett adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül. Nem alkalmazható ugyanakkor ezen rendelkezés, ha az adózó az ellenőrzést akadályozó módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, így különösen, ha az adózó 
–    az ellenőrzés időtartama alatt az állami adóhatóság számára nem elérhető, vagy 
–    az iratait az ellenőrzés 180 napon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja teljes körűen az adóhatóság rendelkezésére.

További már ismert, a kiutalás iránti kérelmeket érintő kedvezmény a megbízható adózók számára – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságokat –, hogy az általuk visszaigényelt általános forgalmi adót– a főszabály szerinti 75 nap helyett – 30 napon belül utalja kiaz adóhatóság. Míg a megbízható adózónak minősülő nyilvánosan működő részvénytársaság által visszaigényelt általános forgalmi adót az adóhatóság még rövidebb, 20 napos határidőn belül köteles kiutalni. A kedvezményes kiutalásra nyitva álló határidőket illetően érdemes megjegyezni, hogy bár a régi Art. 2017. december 31. napjáig hatályos szövege ezt még 45 (illetőleg nyilvánosan működő részvénytársaság esetén 30) napban állapította meg, ugyanakkor ezen határidők már az új Art. megalkotása és elfogadása előtt is a fentieknek megfelelő tartalommal módosultak volna 2018. január 1. napjával.

A törvényi szabályozás a direkt kedvezmények megállapítása mellett a szankciók kiszabása terén is enyhébb szabályok alkalmazását rendeli a megbízhatónak minősülő adózók esetén. 

Így az adóhatóság által kiszabható mulasztási bírság felső határa, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában megbízható adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka. Míg ezzel összhangban a kiszabható adóbírság felső határa – ha az adózó az adóellenőrzés alá vont adómegállapítási időszak egészében vagy az adóellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában megbízható adózónak minősült – a kiszabható (50, illetőleg az új Art. által immáron egyértelműen idesorolt200 százalékos) adóbírság felső határának 50 százaléka. Fontos azonban, hogy nem alkalmazhatóak a mulasztási bírság és az adóbírság mértékére vonatkozó kedvezmények, ha a mulasztás, illetve az adókülönbözet-megállapítása a megbízható adózói minősítés elvesztését eredményezi.

Megjegyzendő, hogy a régi Art. még külön biztosította a megbízható adózók számára azt a kedvezményt is, amely alapján mulasztás feltárása esetén az adóhatóság először mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével hívta fel a megbízható adózót a kötelezettség teljesítésére, vagy a hiba javítására, és csak ezen felhívás eredménytelensége esetén alkalmazhatott mulasztási bírságot, ugyanakkor az új Art. értelmében e jogintézmény hatályát a jogalkotás valamennyi adózóra egységesen kiterjesztette.

Végül a megbízható adózók számára kialakított kedvezményi rendszer harmadik elemeként a jogszabály egy automatikus fizetési könnyítést is biztosít, amelynek értelmében a megbízható adózó részére az adóhatóság az általa nyilvántartott adótartozásra – ide nem értve azon tartozásokat, amelyekre az általános szabályok szerint sem biztosítható fizetési kedvezmény – egy elektronikus úton benyújtott kérelem alapján évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyez.

Bár az automatikus fizetési könnyítés iránti kérelem elbírálása során az általános szabályokban meghatározott külön feltételeket nem vizsgálja az adóhatóság, azonban lényeges kitétel, hogy az automatikus fizetési könnyítés kizárólag akkor engedélyezhető, ha a kérelmező nettó módon számított adótartozása az elbírálás időpontjában nem haladja meg a 1 millió 500 ezer forintot; ellenkező esetben a kérelmet az adóhatóság az általános szabályok szerint bírálja el.

Az automatikus fizetési könnyítésről az adóhatóság a kérelembeérkezésétől számított 15 napon belül hoz határozatot. Amennyiben pedig az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az automatikus fizetésikönnyítés érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik, és amely esetben az adóhatóság egyúttal a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékotis felszámít.

Szeretné egy helyen olvasni az új Art. összes, lényeges rendelkezését? Ismerje meg a törvény rövid magyarázatát összefoglaló kiadványunkat!

vissza a kezdőldalra
Minden az új Art.-ról

Art. 2018 – a törvény rövid magyarázata

Szeretné egy helyen látni a legfontosabb változásokat, új rendelkezéseket? Tudjon meg mindent kiadványunkból a hatályos szabályokról.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Legyen naprakész adózási eljárásjogból: kövesse az új szabályok bevezetését és szakértőink magyarázatait. Iratkozzon fel az Art 2018 hírlevélre itt és most!

Szeretnék feliratkozni >>>
Adó, TB és számviteli oldalaink