Minden az új Art.-ról

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hol keressük az elévülés szabályait?

2017.12.12. | Adópraxis |

A korábbiakkal ellentétben az adó és az illeték megállapításhoz való jog és a végrehajtáshoz való jog elévülésére vonatkozó rendelkezések külön-külön jogszabályokban kaptak helyet, ezért érdemes az új Art. vizsgálatakor ezek rövid áttekintése is.

Az új Art. értelmében az adómegállapításhoz való jog továbbra is annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Így tehát például egy 2017. III. negyedév vonatkozásában 2017. október 20. napjával benyújtott áfa-bevallás tekintetében az adómegállapításhoz való jog 2022. december 31. napjával évülhet el főszabály szerint. Hasonlóképpen a költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt.

Megjegyzendő, hogy korábban az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazta az illeték megállapításához való jog elévülésére irányadó rendelkezést is, amely 2018. január 1-jétől átkerült az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvénybe ugyancsak azonos szabályozási tartalommal.

Lényeges kivételes szabályként értékelhető, hogy, ha bíróság az adómegállapításhoz való jog elévülési idején túl az adózó adókötelezettségét érintő jogerős döntést hoz, az adózó az adókötelezettsége rendezése érdekében a már elévült adómegállapítási időszak tekintetében is jogosult önellenőrzés benyújtására azzal, hogy ezen önellenőrzéssel érintett kötelezettség ellenőrzésére az adóhatóság az önellenőrzés beérkezésétől számított egy éven belül jogosult. Míg, ha a bírósági ítélettel érintett adómegállapítási időszak már ellenőrzéssel lezártnak minősül, akkor az adóhatóság az adókötelezettséget adózó kérelmére ismételt ellenőrzés keretében rendezi.

Amennyiben pedig az adómegállapításhoz való jog elévülését követően az adóhatóság vagy a felettes szerv maga állapítja meg, hogy az adómegállapítás részben vagy egészben jogszabálysértő, az adótartozás végrehajtásához való jog elévülési idején belül a jogszabálysértő adómegállapítás tekintetében az adóvégrehajtáshoz való jogot korlátozza vagy megszünteti.

Változatlanul élnek továbbaz adómegállapításhoz való jog elévülésének meghosszabbodásával kapcsolatos szabályok is az új törvényben, amelynek alapján az adómegállapításhoz való jog

  • 6 hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás vagy az adatbejelentés késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás igénylésekor az adómegállapításhoz, illetve a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb, mint 6 hónap van hátra;
  • 12 hónappal meghosszabbodik, egy alkalommal, ha másodfokú eljárás, felügyeleti intézkedés keretében, vagy közigazgatási perben új eljárás lefolytatását rendelik el;
  • a büntethetőség elévülésének megfelelő tartamra meghosszabbodik a törvényben meghatározott jogerősen megállapított bűncselekmények feltárása esetén;
  • megszakad(és újra kezdődik), ha adózó olyan önellenőrzést nyújt be, amelyben az adókülönbözet a javára mutatkozik;
  • nyugszik a törvényben megjelölt bűncselekményeket érintő büntetőeljárások esetében a büntetőeljárás kezdő időpontjától annak jogerős befejezéséig;
  • nyugszik a jogerős adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálatának érdekében előterjesztett kérelem (kereset) elbírálásáig;
  • nyugszik az adóhatósági határozat kézbesítettnek minősülésétől a kézbesítési kifogásnak helyt adó végzés véglegessé válásáig;
  • nyugszik az adózó halálának napjától a hagyatéki eljárást lezáró döntés véglegessé válásának időpontjáig.

Érdemes utalni arra, hogy a végrehajtáshoz való jog elévülésének szabályaiis átkerültek az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvénybe, azonban az a korábbi szabályozáshoz hasonlóan tartalmazza a végrehajtáshoz fűződő jog elévülésére, annak megszakadására és nyugvására vonatkozó rendelkezéseket.

Ugyanakkor – amint arra a törvény indokolása rámutat – mivel előfordulhat, hogy a büntetőeljárás jogerős befejezése előtt bekövetkezik az adó végrehajtásához való jog elévülése, ezért szükséges volt arról rendelkezni az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben, hogy az adó végrehajtásához való jog elévülése az új Art. szerint az adómegállapításhoz való jog elévülésének meghosszabbodását eredményező bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás esetében a büntetőeljárás kezdő időpontjától annak jogerős befejezéséig nyugszik.

Továbbá, ha valamely gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság adótartozásának a tag (részvényes), vezető tisztségviselő által történő megfizetésére kötelezését a korlátlan felelősség megállapítása iránti polgári peres eljárásnak meg kell előznie, akkor ennek kezdő időpontjától a jogerős befejezéséig szintén nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése. 
 

vissza a kezdőldalra
Minden az új Art.-ról

Art. 2018 – a törvény rövid magyarázata

Szeretné egy helyen látni a legfontosabb változásokat, új rendelkezéseket? Tudjon meg mindent kiadványunkból a hatályos szabályokról.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Legyen naprakész adózási eljárásjogból: kövesse az új szabályok bevezetését és szakértőink magyarázatait. Iratkozzon fel az Art 2018 hírlevélre itt és most!

Szeretnék feliratkozni >>>
Adó, TB és számviteli oldalaink